Minding the Gap

Hoe ziet het project eruit?

Minding the Gap is verdeeld in zes onderdelen, waarin we verschillende taken uitvoeren. Zo gaan we bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren om inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van geldzorgen, en wordt er gewerkt aan een plan om de kennis uit dit project te delen. Hieronder staan alle onderdelen uitgelegd.

Panels opbouwen

We bouwen panels op van jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers uit Kanaleneiland en Liendert die mee willen doen met en denken over dit project. We interviewen professionals en beleidsmakers om te weten wie we moeten vragen voor ons panel.

Inzicht in oorzaak en gevolgen

We maken een ‘complexiteitskaart’ om te begrijpen wat meespeelt in hoe jongeren met geldzorgen zich voelen. Dat doen we op creatieve manieren. Bijvoorbeeld met post-its, spellen of door te tekenen.

Kennis delen

We maken een plan om dat wat we geleerd hebben te delen, en delen de kennis. Bijvoorbeeld door flyers, posters en factsheets te maken, of kennis te delen via internet of sociale media.

Actieplan maken

Door de informatie uit de complexiteitskaart weten we wat belangrijk is in hoe jongeren met geldzorgen zich voelen. Die kennis gebruiken we om te bepalen wat we zouden moeten veranderen en wat daarvoor nodig is.

Acties in de buurt uitvoeren en meten of het werkt

Onderzoeken of dat wat we in het actieplan bedacht hebben, ook echt werkt. Wat heeft goed gewerkt en wat niet? Wat moeten we nog verder veranderen? Hoe gaan we dat doen?

Een bredere kijk

Het maken van een aanpak die in heel Nederland gebruikt kan worden om de mentale gezondheid van jongeren met geldzorgen te verbeteren.